Business Park in Giraitės str.

Type: Office building
Status: Competition
Area: 27 000 m²
Year: 2016
Location: Vilnius, Lithuania
Team: Gilma Teodora Gylytė, Martynas Šeškas, Gerda Nevulytė, Andrė Baldišiūtė, Gedailė Nausėdaitė, Vaiva Šimoliūnaitė, Justina Jauniškytė, Algimantas Nėniškis, Simonas Liukaitis.

 

BIURŲ PARKAS GIRAITĖS G. 3, VILNIUJE ARCHITEKTŪRINIŲ PASIŪLYMŲ KONKURSAS - 1 VIETA

BUSINESS PARK ARCHITECTURAL COMPETITION
1ST PLACE WINNER

Urban Context
The site of the Business Park is in the southern part of Vilnius, left bank of river Neris, surrounded by major traffic arteries, large scale buildings, open views to the landscape and hills in the background. The full length of the site is visible from afar and creates a strong representation of city’s urban growth.

Urbanistinis kontekstas

Biurų parko teritorija yra pietinėje Vilniaus dalyje, kairiajame Neries upės slėnyje, apsuptame pagrindinių miesto transporto arterijų, didelio mastelio statinių, tolimų perspektyvų ir Vilniaus kalvų horizontų. Sklypas visu savo ilgiu yra matomas iš toli turtingų peizažų fone ir kuria stiprų augančio miesto įvaizdį.

 

Business Park Concept
The proposed massing maintains existing building direction, which flows down the slope towards the river bank. Three volumes form an explicit linear structure - a beacon to the site and its surroundings. Its monumental northern façade separates the park from the busy road – a lush green space for Business Garden members with a collection of terraces, restaurants and sport facilities. The multi-storey car park carefully blends in with the slope, expanding the landscape and providing more opportunities for green spaces and gardens.

Biurų parko koncepcija

Naujo pastato masyvas tęsia horizontalią užstatymo kryptį. Nuo šlaito prasidedanti, upės link vedanti trijų tūrių kompozicija tampa ryškiai matomu orientyru, užduodančiu charakteringą toną visai aplinkinei teritorijai. Monumentali pastato šiaurinė pusė nuo gatvių dengia pietuose projektuojamą giraitę - žalią viešąją erdvę biuro parko darbuotojams suterasomis, restoranų ir sporto paviljonais. Apželdinta daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama šlaite, atkartojanti jo nuolydžius.

 

Post-modern Values

The former Vilnius Traffic Police Department collates fundamental values of European postmodernist architecture – integrity, responsiveness to nature and materiality. Our proposal protects such values and discoveries, which are carefully integrated into the new form and its spaces.

Postmodernistinės vertybės

Buvusiame Vilniaus miesto Kelių policijos pastate yra užkoduotos esminės moderniosios Vakarų Europos architektūrinės vertybės: vientisumas, santykis su gamta ir medžiagiškumas. Šias fundamentalias vertybes ir atradimus siūlome išsaugoti kaip svarbų istorinį sluoksnį naujoje formoje - pastato įspaude.

 

Headquarters
The Headquarters are located closest to the river – sensitive, beautiful and representative part of the site. The proposed architecture emphasizes quality and unique spaces for employees – green galleries over multiple floors and meeting places facing the park and beautiful hillside and the city. The building incorporates a rational structural grid, providing flexible spaces with focus on sustainability.

Būstinė

Būstinė yra arčiausiai Neries upės – gražioje ir reprezentacinėje sklypo vietoje. Pastato architektūra koduoja kokybiškas ir išskirtines erdves darbuotojams - žalias terasas per kelis aukštus ir bendras susitikimų erdves orientuotas į žaliąją giraitę, bei atsiveriančius miesto tolius. Pastatas yra itin lankstus, racionaliu kolonų žingsniu ir aukščiais, suprojektuotas tvarumo principais.