Urban Concept for Klaipėda FEZ

Type:  Master Plan
Status: Urban Concept
Area: 412 0000 m²
Year: 2014 - 2015
Location: Klaipėda, Lithuania
Team: Gilma Teodora Gylytė, Mindaugas Kunevičius, Algimantas Neniškis, Karolina Čiplytė, Domantas Baltrūnas, Martynas Didžys
Collaboration: Newsec

 

Klaipėda FEZ, Lithuania’s biggest free economic zone and industrial park, builds a pioneering urban strategy for the ongoing future development of the territory. The urban concept sets a new direction for the development of the area in the port city of Klaipėda, forming a distinct maritime identity unique to its location and seeking close integration within the existing urban structure of the city. A set of strategies and policies is defined to transform FEZ into the most attractive place for investors, start-ups and employees of both existing and future enterprises.
The concept addresses the image and reputation of the territory and its functional zoning, as well as the local and external connections made with the city. The result is an alluring new centre that consolidates new functions with public spaces and facilities - a captivating ‘city within a city.’
The strategy is divided into stages of development that accommodate short, medium and long term perspectives. The plan has been developed with a professional urban-architectural outlook and refined through collaboration with the companies operating in FEZ, the territory’s shareholders, as well as representatives from municipality of Klaipėda city.

“It struck me that the site might be re-designated to make more efficient use <… > The project is well conceived, and I do think that the ideas suggest a more interesting working environment which is likely to have a higher profile and a better image, and therefore more competitive.”

-Mike Biddulph, Urban and Regional Planner

More info about Klaipėda FEZ - https://www.fez.lt/

Klaipėdos Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) urbanistinė koncepcija siūlo naują teritorijos vystymo kryptį, formuoja stiprų jūrinį vietos identitetą, siekia glaudžios integracijos į Klaipėdos miesto struktūrą ir nurodo priemonių rinkinį, kaip tapti patraukliausia vieta investicijoms, startuolių veiklai, esamų ir būsimų įmonių darbuotojams. Koncepcijoje išspręsti teritorijos įvaizdžio, funkcinio zonavimo, naujų patrauklių centrų, vietinio susisiekimo ir išorinių jungčių su miestu klausimai, kuriamos naujos funkcijos bei viešosios erdvės, leisiančios LEZ tapti patraukliu „miestu mieste“.
Visi sprendiniai išskirti į plėtros etapus - trumpo, vidutinio ir ilgo laikotarpio perspektyvas ir įvertinti ne tik profesionaliu urbanistiniu-architektūriniu požiūriu, remiantis geriausiais pasauliniais pavyzdžiais, teritorijoje veikiančių įmonių, LEZ akcininkų ir Klaipėdos miesto savivaldybės atstovų įžvalgomis, bet ir pagrįsti ekonomiškai - glaudžiai bendradarbiaujant su nekilnojamo turto vystymo konsultacijų kompanija „NEWSEC“.

Daugiau informacijos apie Klaipėdos LEZ rasite: https://www.fez.lt/