MO Museum in Pylimo str.

Type: Museum building
Status: Under construction
Area: 3100 m²
Year: 2019
Location: Vilnius, Lithuania
Authors: Studio Libeskind
Architects: DO Architects
Engineers: Baltic Engineers
Contractor: Naresta

 

NAUJAS MODERNAUS MENO MUZIEJAUS PASTATAS PYLIMO G.

NEW MODERN ART MUSEUM BUILDING IN PYLIMO STR

Mo museum

Mo - new visual museum identity. It's MOdern, eMOtion and MOtivation. MORE: people get closer to art, experience and share it. 

Modern art center works as "museum without walls", creating open cultural and educational projects to public and city guests, publishing about art.

Mo muziejus

Mo -  tai MOdernumas, MOkymasis ir MOtyvacija. MORE: daugiau žmonių prie meno,daugiau įsitraukimo, patyrimų ir bendravimo.

Modernaus meno muziejus šiuo metu veikia "be sienų", kuria visuomenei ir miesto svečiams, leidžia knygas apie meną.

 

Urban heritage

Cinema "Lietuva" was built on the entrance to old city of Vilnius as the biggest and most modern cinema at the time. Early modern shapes, grey plastered concrete building lifted on vitreous ground floor. In the main city movie theater not only premiers, retrospectives, film festivals were held but also foreign film reviews that were hardly available in Soviet union era. This way it became prestigious public space for locals.

Urbanistinis palikimas

Kino teatras "Lietuva" pastatytas senamiesčio prieigose buvo didžiausias ir moderniausias Vilniuje pastatas. Ankstyvajam modernizmui būdingų formų, pilkai tinkuotas gelžbetoninis pastatas, pakeltas ant ištisai įstiklinto pirmo aukšto. Pagrindinėje Lietuvos kino salėje vyko ne tik filmų premjeros, retrospektyvos, kino festivaliai, bet ir sunkiai prieinamų sovietiniame pasaulyje užsienio filmų peržiūros formuodamas prestižinę erdvę vietiniams.

 

Social context

Cinema privatization and plans from real estate developers to turn it into dwelling houses initiated public interest. People from capital aimed to maintain one of the most important cultural center open to public and tourists. Movie theater "Lietuva" was closed and stuck in transition condition.

Modern art center selected this spot for their new home and project was entrusted to design for Studio Libeskind. 

Socialinis kontekstas

Kino teatro privatizavimas ir nekilnojamojo turto plėtotojų siekis vieną pagrindinių miesto orientyrų paversti gyvenamaisiais namais sukėlė visuomenės susidomėjimą. Gyventojai siekė išlaikyti vieną pagrindinių sostinės  kultūrinių centrų atvirą gyventojams ir turistams. Uždarytas "Lietuvos" kino teatras liko užstrigęs pereinamoje būklėje.

Modernaus meno centras šią vietą išsirinko naujiems namams ir projektą pavedė suprojektuoti pasaulyje žinomiems architektams  Studio Libeskind.

 

New Mo home

Architect Daniel Libeskind presented new design as special home for collection of an artwork and also cultural hub for capital citizens. 

 The concept is inspired by the historic gates of the city and references the local architecture both in form and materials. Two volumetric forms intertwine to create a structure that flows between inside and outside. The rectilinear exterior façade is clad in luminous, crisp white concrete that references the local materials of the city. The interior courtyard cuts through the entire form and features a dramatic staircase that leads to a public planted-roof and sculpture garden that connect directly to the piazza at street-level.

Nauji Mo namai

Architektas Daniel Libeskind pastatą pristato ne tik kaip ypatingos kolekcijos namus, bet ir kultūros centrą vilniečiams. Projekto idėja - stačiakampyje tūryje atsirandantis įkirtimas, tarsi simboliški kultūros vartai, jungiantys senamiestį su pastato vidumi ir jame esančia kolekcija. Tiesių linijų fasadas bus padengtas šviesaus, grublėto betono plokštėmis. Vidinis kiemelis įstrižai perskros visą pastatą nuo vieno kampo iki kito. Jo akcentas - ryškūs laiptai, jungiantys muziejaus vidaus erdves su miestu, aikšte, bei kylantys į apželdintą skulptūrų terasą.