Recreational Stop in the Curonian Spit

Type: Public
Status: Concept
Area: 250 m²
Year: 2015
Location: Curonian Spit, Lithuania
Team: Gilma Teodora Gylytė, Andrė Baldišiūtė, Karolina Čiplytė, Arvydas Gudelis
 

CURONIAN SPIT ARCHITECTURAL STOPS COMPETITION

1ST PLACE WINNER

 

SHE

bids hello and bids farewell.

The stop nearest the point of arrival and departure, the first and the last place to pause, prepare, to meet, relax and to stay. This is the hill of Neringa, where forests burn and are reborn. Here is the hill overlooking the sea and the lagoon.

Every arrival is greeted as a guest, welcomed with respect, for him nothing is spared. The stop gently embraces the arrival into Neringa and guides him within.

Like Neringa, the stop imposes through its space: a wide wooden terrace provides respite and a place from which to encounter the forest, a generous enclosure allows for personal cleansing, information boards acquaint the guest with Neringa, while the pathway to Neringa reflection suggests convergence.

ARCHITEKTŪRINIAI SUSTOJIMAI KURŠIŲ NERIJOJE

1 VIETA

 

JI

pasisveikina ir atsisveikina.

Sustojimas arčiausiai perkėlos, pirma arba paskutinė vieta sustoti, pasiruošti, susipažinti, atsipūsti, pabūti. Čia yra Neringos kalnas, čia degė ir atgimsta miškas, nuo kalno matosi jūra ir marios.

Ateinant i svečius pasisveikinama. Svečias priimamas pagarbiai, jam negailima. Šiame sustojime žmogus yra rūpestingai priimamas i Neringą arba palydimas.

Sustojimas, kaip ir pati Neringa, prabangus savo erdve: plati medinė terasa atsipūtimui ir miško stebėjimui, erdvus kambarys - apsiprausimui, informaciniai stendai apie Neringą - susipažinimui ir taku į Neringos atspindį - susiliejimui.

A gentle, friendly greeting or a brief farewell.

Švelnus, draugiškas pasisveikinimas arba trumpas sudie.