Šilutės 103 Multifunctional Centre

Type: Public
Status: Architectural concept
Area: 20 000 m²
Year: 2016
Location: Klaipėda, Lithuania
Team: Gilma Teodora Gylytė, Karolina Čiplytė, Aurimas Baužys, Morta Bautrėnaitė, Mindaugas Karanevskis
Colaboration: Newsec

Šilutės 103 Multifunctional Centre is situated on a busy junction in south Klaipėda, which after the completion of a new road linking to Klaipėda's ring road will potentially become a major point of attraction in this previously underdeveloped part of the city - home to 100 000 inhabitants.

The centre is arranged aroung a vibrant loop of open, semi-enclosed and closed public spaces - a main square with a water feature, a green gallery with terraces, an enclosed events and market space and a narrow shopping arcade - designed to trigger feelings of diversity found in city centres. The south western orientation fills the spaces with a generous amount of natural lighting.

The centre is a mix of converted industrial buildings, with their preserved identity and materiality, and new architectural objects, which draw inspiration from Klaipėda's unique features - red bricks, industrial architecture and its silhouettes. A new clocktower with a restaurant is designed as a homage to the previous public clock situated on the rooftop of the existing buildings. The use of semantic codes allows for a seamless transition from the old to the new condition of the site.

Šilutės 103 multifunkcinis centras Klaipėdoje kuriamas prie vieno iš pagrindinių pietinės Klaipėdos mazgų, kuris pastačius Lypkių gatvę - jungtį su Klaipėdos aplinkeliu - taps pagrindiniu šios miesto dalies su 100.000 gyventojų traukos taškų.

Unikalus prekybos ir pramogų centras išdėstomas aplink pulsuojantį atvirų, pusiau uždarų ir uždarų viešų erdvių žiedą - pagrindinę aikštę su vandens fontanu, žaliąją galeriją su terasomis, uždarą renginių ir turgaus erdvę ir siaurą prekybinis pasažą - sukeliantį miestuose sutinkamą pojūčių įvairovę. Pietvakarinė erdvių orientacija padeda užpildyti erdves natūralia saulės šviesa.

Centrą sudaro konvertuojami industriniai statiniai su išsaugomu identitetu ir medžiagiškumu bei naujos architektūros objektai, kuriuose panaudojamos Klaipėdos ypatybės - raudonos plytos ir industrinis architektūros charakteris ir jo siluetai. Bokštas-laikrodis su kameriniu restoranu kuriamas kaip pagerbimas ankstesnio viešojo laikrodžio informavusio skubančius miestiečius. Semantinių kodų naudojimas sukuria vientisą perėjimą iš senojo sklypo būvio į naują jo išraišką.